Raad voor vergunningsbetwisting verwerpt stedenbouwkundige aanvraag ENECO windmolenpark

Back to all newsItems

Downloads
arrest RvVb van 8 oktober 2019 inz Delvoye cons v Eneco (bouwvergunning) vernietiging
PDF ~ 3.04 Mb
Download